Tất cả các cô giáo và các bé trường mầm non Thái Phúc  tham dự