tất cả các cô giáo và các bé trường mầm non Thái Phúc được tham dự